Υλικά για την θερμομόνωση (εξιλασμένες πολυστερίνες, διογκωμένες)  ηχομόνωση (πετροβάμβακες, ορυκτοβάμβακες ) μεμβράνες κεραμοσκεπών (ασφαλτάπανα, ανακλαστικές, αλουμινίου) κλπ.

  • Εξηλασμένη μόνωση Dow
  • Διογόμενη μόνωση φελιζόν
  • Ασφαλτόπανα
  • Μεμβράνες
  • Πετροβάμβακες - Ορυκτοβάμβακες
  • Υαλοβάμβακες
  • Σιλικόνες
  • Αφρούς